Úvod
Členové
Výstroj
Debriefing
Galerie
Články
Fórum
Kontakt
Nábor

Spřátelené teamy

FJB 312
Pionierbataillon 144
45.RMC Žlutice
22nd SAS Sokolov
4.BRN Lomnice
101st ABN
1st SFOD-Delta
Airsoft tým Tachov
STG

e-shopy

ARMYBURZA
Anareus
MoRRisCZ
Airsoftguns
Army-shop
Military Range
Armynet
AirsoftPro

zajímavé stránky

HK PRO
Mechbox.com
Airsoft-Portal.cz
GSG

 


Operation Baltazar - First Counter Strike

27.-28.3.2010
Horní Slavkov
pořadatel: 22nd SAS Regiment A Sqn. Mountain Troop

 

Jednalo se o první kapitolu kampaně Operation Baltazar. Hlavním motivem kampaně je boj jednotek OSN proti teroristickému uskupení CAR (Counter American Revolution). Informace o celé kampani zde.

Po přijezdu na místo a registraci jsme se odebrali na naší základnu vzdálenou zhruba 1,5km. Místo bylo vybráno velice dobře - základna se nacházela na vrcholu relativně strmého kopce zhruba 40m nad okolním terénem.
Po zbudování přístřešku byla naše jednotka vyslána na průzkum. Jelikož jsme neměli nejmenší tušení, kde bychom mohli na nepřítele narazit, postupovali jsme velice obezřetně. Bohužel jsme ani po delší době nenarazili na známky nepřátelské aktivity a ani ostatní jednotky na tom nebyly o mnoho lépe. Situaci nám neusnadňovala ani přidělená mapa, na níž chybělo množství orientačních bodů.
Zajímavým zpestřením zatím bezvýsledného snažení však bylo originální pravidelné pirátské vysílání propagandistického rádia CARu nabádajícího nás k dezerci.

Po několika hodinách jsme přeci jenom nepřítele zahlédli. Jednalo se o pozici kolem posedu, před kterou se nacházely dvě menší lesní školky. Informovali jsme o tomto velení, které nám na pomoc vyslalo jednotku 45.RMC. Ta vpadla nepříteli do boku, zatímco my jsme se na sebe snažili upoutat pozornost palbou. Bohužel terén zdržel útok, a tak nepřítel stačil 45.RMC eliminovat dřív, než jsme se byli schopni účinně zapojit. Z bezvýchodné situace jsme se stáhli do blízkého lesíka, čímž jsme zmizeli nepříteli z dohledu. Než jsme se však stačili pokusit o nějaký pravděpodobně marný útok, bylo nám sděleno, že se máme vrátit na základnu, což jsme neprodleně udělali.

Po krátkém odpočinku jsme vystřídali jednu z našich hlídek. V odpoledních hodinách se na základnu vrátila malá skupinka špiónů, které se za použití nepřátelských uniforem podařilo získat kompletní informace o nepříteli, jeho pozicích, volacích znacích atd. Naše jednotka měla být vyslána zjistit obranu stanice pirátského rádia CARu, jehož pozice nám nyní již byla známa, když v tom na jednu z našich hlídek zaútočil nepřítel.
Ihned jsme jí přispěchali na pomoc. Nepřítel nám způsobil značné ztráty, jeho útok jsme však odvrátili a dokonce se nám podařilo zajmout dva příslušníky CARu. Jejich následný výslech toho však moc nepřinesl - a ani nemohl, neboť veškeré informace jsme již znali díky našim špiónům.
S velením CARu byla tedy dohodnuta jejch výměna za jednu z hlavic TRITON, která pro nás měla velkou cenu. Bohužel k vlastní výměně nedošlo, jelikož dříve než mohla eskorta spoutané zajatce dopravit na bezpečně střežené místo obchodu, byla i se zajatci zabita vojáky CARu, kteří o dojednané výměně nevěděli.

Naše jednotka mezitím čekala na respawn jednoho našeho člena, který padl během napadení tábora, aby se pak kompletní vydala na průzkum rádia. Pět minut před respawnem pročísla vzduch dávka kulek - nepřátelům se za šera podařilo proniknout naší oslabenou obranou. Škody způsobené touto malou skupinou byly fatální. Naše základna na pár minut padla do rukou CARu.
Po respawnu jsme zaútočili na vlastní základnu rozhodnuti získat ji zpět. Se žádným odporem jsme se ale nesetkali. Nepřítel totiž správně usoudil, že by v tak malém počtu proti nám neměl šanci, a tak místo opustil dříve, než jsme mohli zaútočit. Po obsazení znovu-dobytých pozic bylo nutné přeskupit síly, jelikož někteří vojáci na obou stranách konfliktu svou další účast v boji během dne vzdali a odjeli domů.

Vysílání rádia CARu bylo mezitím bohužel ukončeno, a tak byla naše jednotka vyslána na průzkum základny nepřítele vzdálené asi 1,5km vzdušnou čarou s případnou možností provedení diverzní operace. Za tímto účelem jsme byli vybaveni nepřátelskými kódy a ohlašovacími znaky. Vyrazili jsme do tmy. Neměli jsme nejmenší zájem o předčasný střet s nepřítelem, takže jsme postupovali značně pomalu a hlavní cestu takřka spojující obě základny jsme velkým obloukem obešli.
Po zhruba 3,5km a 3,5 hodinách opatrné chůze, když nás od základny CARu dělilo snad už jen 100m, se nám ve vysílačce ozvalo hlášení: "Na žádost jednotek CAR se tímto ukončují bojové operace až do 0700." Byli jsme konsternováni. Odmítali jsme věřit vlastním uším. Snažili jsme se vyjednat alespoň krátké prodloužení bojů, leč marně.
Nevěřícně jsme se tedy vydali do tábora nepřítele, který již skutečně žádnou bojovou činnost nevyvíjel. Naopak. Panovala zde uvolněná atmosféra. Dokonce nám bylo nabídnuto občerstvení, za což bych chtěl poděkovat členům ATT, jelikož to zapůsobilo alespoň jako malá kompenzace nastalé situace. Po krátké přestávce jsme se vydali, nyní již po cestě, zpět. Na základnu jsme dorazili kolem 0200 a okamžitě jsme ulehli ke spánku.

Časně ráno nás vzbudil Google, velitel jednotek OSN. Prý netušil, že jsme se již vrátili a že prý za 15min vyráží útok na základnu CARu, zda tedy půjdeme také. Co nejrychleji jsme se vyhrabali ze spacáků a připravili se k boji.
Náš útok tvořený zhruba 20ti vojáky vyrazil po cestě svižným krokem, takže jsme u základny byli před sedmou hodinou ranní. Rozmístili jsme se a zaútočili. Díky momentu překvapení a faktu, že mnozí vojáci CARu byli ještě ve spacácích, probíhala první fáze útoku slibně. Bohužel se náš útok po chvíli zastavil. Nepřítel se mezitím vzpamatoval a převzal iniciativu. Naši vojáci, včetně mě, teď postupně umírali jeden za druhým. Bitva byla prohrána. Naše jednotka ještě čekala na Čerma, který zůstal na živu jako poslední a zlikvidoval asi 15 nepřátel, než sám padl, zatímco ostatní naši spolubojovníci se už chystali k odjezdu. Po krátkém rozhovoru s příslušníky CARu jsme se vydali zpět na základnu, sbalili si věci a zamířili k domovu.

První kapitola Operace Baltazar skončila pro jednotky OSN debaklem.
Freed